Завршни испит

 

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ СА ОБЈАШЊЕЊИМА ПРОФЕСОРА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА