Колектив

Управа школе

Горан Милинковић – директор школе

Марија Божиловић – секретар

Жаклина Трујић – шеф рачуноводства

Јасмина Милинковић – адм. радник

Љубинка Тошић – педагог

Разредна настава

Слађана Агатоновић

Љиљана Лупшић

Бојана Јовановић

Бранка Петровић Савић

Слађан Спасић

Бенкица Радуловић

Љубомир Милановић

Силвија Ђорђевић

Мирела Савић

Жаклина Миљковић

Марко Михајловић

Зорица Николић

Драгана Јарош Антанасијевић

Предметна настава

Саша Милић – физичко вас.

Сунчица Јовић – хeмија

Миља Серафимовић- енглески јез.

Андријана Драгојевић Животић – енглески јез.

Слађана Мирковић – музичка кул.

Драган Николић – музичка. кул.

Зорица Милошевић – географија

Барбара Ивковић – историја

Микица Петровић – биологија

Дејан Николић – ТО и информатика

Снежана Живковић – математика

Сања Савић – руски јез.

Јелена Живановић – руски јез.

Ивана Настасијевић – српски јез.

Александар Ђорђевић – веронаука

Зорица Милетић – физика

Помоћно особље

Милијада Алексић – пом. радник

Малвина Богосављевић – сервирка

Верослава Мирковић – пом. радник

Весна Обрадовић – пом. радник

Ружица Тодосијевић – пом. радник

Драгана Журжић – пом. радник

Дејан Живановић – домар

Албина Милетић- пом. радник

Драгана Ђорђевић – пом. радник

Марија Милутиновић – пом. радник

Зоран Милојевић – ложач