Почетна

Мисија

Ми смо школа богате традиције са младим и стручним наставним кадром, која својом отвореношћу ка савременим приступима и успешним васпитно-образовним радом, доприноси развоју ученичких потенцијала у стицању и примени знања.

Визија

Желимо школу са побољшаним квалитетом наставе, школу у којој се интегришу нова наставна достигнућа, која може да одговори потребама и могућностима ученика постичући им физички, емотивни, интелектуални, социјални, морални и естетски развој припремајући их за живот у савременом друштву.

Данас после 167 година од оснивања, ОШ „Јован Шербановић“ састоји се из: матичне школе у Крепољину, и 5 издвојених одељења у: Сигама, Милановцу, Крупаји, Близнаку и Брезници. Матична школа има по једно одељење ученика од првог до четвртог разреда и по једно или два одељења ученика од петог до осмог разреда. Издвојена одељења организују четворогодишњу наставу.

Са циљем усавршавања и осавремењавања наставе последњих година набављена су знатна аудио-визуелна наставна средства, повећан књижни фонд библиотеке а стално се ради на стручном усавршавању наставног кадра. Дигитална учионица опремљена је са 20 рачунара и има приступ брзом интернету. Како би се настава осавременила набављена је и користи се у настави Смарт табла. Школа организује изборну наставу из предмета „Од играчке до рачунара“, тако да смо и учионице првог и другог разреда опремили са по једним рачунаром. У извојеним одељењима по један рачунар у настави  имамо у Сигама, Милановцу, Близнаку, Брезници и Крупаји. За потребе наставе опремљена је мултимедијална учионица, набављен је рачунар са ласерским штампачем, скенер, дигитална мини камера, дигитални фото апарат и видео бим.

Сваке године реализујемо семинаре за наставнике са циљем да наставимо са осавремењавањем наставе и обезбедимо нашим ученицима, нашој школи, да ухвати корак са далеко развијеним школама како у земљи, тако надамо се, врло брзо и са школама у Европи.