Горански еко камп Вршачки брег

ГОРАНСКИ ЕКО-КАМП “Вршачки брег“

Крајем августа се у Вршцу сваке године реализује горански еко- камп. Окупе се деца из различитих крајева Србије,смештају у ученички дом и посвете се познавању биљног света Вршца и околине.

Прикупљање биљака,пресовање,израда хербаријума веома су занимљиви али и захтевни задаци. Учесници кампа деле се у групе,свака група има свог ментора и све активности су такмичарског карактера

Обилазак града Вршачког Брега,куле,вршачких винограда,

Манастира,винарија чине учешће на овом кампу незаборавним

Предавања,радионице а затим учење о лишћарима,четинарима и лековитом биљу окупљају све и стварају динамику

Практичана рад организује се у горанском расаднику где се ради на одржавању садног материјала а посебно место заузимају активности на уређењу и одржавању геронтолошког центра

Завршно вече испуњено је такмичењима,најпре у изради икебане а затим у препознавању и знању о биљкама и њиховој примени.

Победници квиза добијају вредну награду-учешће на Летњој школи лековитог на Копаонику,док другопласиарни долазе поново у Вршац