Дигитална учионица

Реализација пројекта “Дигитална школа”, које је покренуло Mинистарство за телекомуникације и информационо друштво, је омогућио да све школе у Србији имају исте услове за образовање. Наша школа је конкурисала са два пројекта на расписани јавни позив у овом програму, опремање дигиталне учионице у матичној школи и у издвојеном одељењу у Крупаји. Дигитални кабинет у матичној школи опремљен је са 20 умрежених места за рад ученика на савременим персоналним рачунарима, пратећом опремом потребном наставнику, одговарајућим софтвером. За ученике у Крупаји добили смо један преносиви рачунар и видео бим.

Почетком ове школске године Телеком је створио техничке услове за увођење АДСЛ интернета, тако да смо нашу дигиталну учионицу обогатили са истим на велико задовољство свих ученика и наставника школе.
У дигиталним кабинетима поред информатике уче се и остали наставни предмети на интерактиван и деци занимљив начин у условима за учење какве имају и њихови вршњаци у Европској Унији.