Еколошко друштво Студенац

ЕКОЛОШКО ДРУШТВО СТУДЕНАЦ основано је 1997. године. Окупила се група ентузијаста, љубитеља природе углавном мештана, интелектуалаца са великим задатком да бистре потоке Хомоља, непрегледне шуме и пашњаке и кристално плаво небо да сачувају и заштите.

Основне активности друштва су:

–   организовање трибина,

–   учешће на манифестацијама,

–   организовање акција сакупљање секундарних сировина,

–   уређење насеља,

–   организовање манифестације “Дани гљива и биља Хомоља”.

Рад у еколошком друштву заснива се на принципу добровољности а свако ангажовање је волонтерско. Остварена је добра сарадња са многим сродним удружењима широм земље. Резултати су евидентни и мере се хиљадама сакупљених пластичних боца, тонама старе хартије, километрима очишћеног речног корита, дрворедом, травњацима…

Веома важно је то да се у све акције у великој мери укључују деца, а наш највећи интерес управо је подизање еколошке свести младих.