Искуство ученице Терезе Спасић у Петници

На препоруку наставнице историје Барбаре Ивковић и на основу постигнутих резултата на такмичењима конкурисала сам за Летњу научну школу у Петници. Позитиван одговор из Петнице је стигао и позвана сам да учествујем у ЛНШ Петница у периоду од 18.10 – 25.10.2023. год.
У Петници смо имали различите образовне садржаје и предавања.
Током мог боравка у Петници могла сам да се непосредно ангажујем у активностима теоријског, практичног и истраживачког карактера у областима: астрономија, биологија, хемија, археологија, биомедицина, електроника, геологија.
Циљ програма је био да се упознамо са принципима и основним методама истраживања и да се подстакнемо да критички размишљамо и развијамо истраживачки дух.
Велику захвалност на подршци дугујем директору школе и локалној самоуправи која је финансирала цео пројекат.