Колектив

Управа школе

Горан Милинковић – директор школе

Петар Стојковић – секретар

Жаклина Трујић – шеф рачуноводства

Илија Јовић – адм. радник

Јелена Маринковић – педагог

Разредна настава

Слађана Агатоновић

Љиљана Лупшић

Бранка Петровић Савић

Слађан Спасић

Бенкица Радуловић

Силвија Ђорђевић

Мирела Савић

Марко Михајловић

Зорица Николић

Ана Симеоновић

Предметна настава

Саша Милић – физичко вас.

Верица Јовкић – хeмија

Миља Серафимовић- енглески јез.

Андријана Драгојевић Животић – енглески јез.

Слађана Мирковић – музичка кул.

Зорица Милошевић – географија

Барбара Ивковић – историја

Микица Петровић – биологија

Тамара Томић – ТиТ и информатика

Снежана Живковић – математика

Бојана Јовановић – руски јез.

Ана Милановић – српски јез.

Дејан Ромањак – веронаука

Зорица Милетић – физика

Помоћно особље

Милијада Алексић – пом. радник

Малвина Богосављевић – сервирка

Верослава Мирковић – пом. радник

Весна Обрадовић – пом. радник

Ружица Тодосијевић – пом. радник

Драгана Журжић – пом. радник

Дејан Живановић – домар

Албина Милетић- пом. радник

Драгана Ђорђевић – пом. радник

Марија Милутиновић – пом. радник

Зоран Милојевић – ложач