Мере предострожности због Корона вируса

У складу са препорукама везаним за актуелну епидемиолошку ситуацију у школи се предузимају мере предострожности:

  1. Појачана хигијена и дезинфекција свих школских просторија; 
  2. Проветравање учионица;
  3. Праћење дезинфекције/прања руку ученика после употребе тоалета;
  4. Контролисање, улаза у ђачку кухињу тј. обавезно прање и дезинфекција руку