Одлука о избору уџбеника

Одлука о избору уџбеника

На основу члана 34 Закона о уџбеницима („Сл.гласник“ РС 27/18) Наставничко веће Основне школе „Јован Шербановић“ Крепољин је на седници одржаној дана 11.05.2018.године донело

О Д Л У К У

 

О избору уџбеника и уџбеничких јединица за први и пети разред школске 2018/2109.године и то:

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Српски језик
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Митић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

 

 1. Математика
„KLETT” Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Бранислав Поповић.

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00059/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

 

 

 1. Страни језик енглески
„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Свет око нас
„ KLETT” МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Музичка култура
„ KLETT” Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018

 

 1. Ликовна култура
„ KLETT” Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе,

ћирилица

Др Сања Филиповић 650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

 1. Српски језик
„НОВИ ЛОГОС” Уметност речи, читанка за пети разред основне школе

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00026/2018-07 од 24.4.2018.
Дар речи, граматика за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Срдић

 

 1. Страни језик руски језик
„KLETT” КОНЕЧНО! 1, руски језик за пети разред разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Кристине Амштајм Баман, Улф Боргварт,  Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

 

650-02-00027/2018-07 од 16.4.2018.

 

 1. Страни језик енглески језик
„НОВИ ЛОГОС” ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Ben Wetz,

Janet Hardy Gould

 

650-02-00031/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Историја
„KLETT” Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00121/2018-07 од 27.4.2018

 

 

 1. Географија
„KLETT” Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Мр Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Биологија
„НОВИ ЛОГОС” Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Математика
„KLETT” Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

 1. Музичка култура
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пaладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

 

 1. Ликовна култура
„KLETT” Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.

 

 1. Техника и технологија

 

„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године

 

 1. Информатика и рачунарство
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Владан Стевановић 650-02-00064/2018-07 од 25.4.2018.

 

 

 

У Крепољину, 14.05.2018.године

 

 

Директор школе

Милинковић Горан

 

___________________