Потписивање Меморандума

11.04.2014 године наша школа је у улози ментор школе у оквиру програма “Професионална оријентација у Србији” била иницијатор потписивања Меморандума о сарадњи између фирми и установа на територији општина Петровац на Млави и Жагубица. Састанку је том приликом присуствовао председник општине Петровац на Млави, Радиша Драгојевић, директори јавних установа и предузећа, и организатори овог састанка, директор наше школе Горан Милинковић и координатор пројекта за општине Жагубица и Петровац на Млави, Барбара Ивковић.