Професионална оријентација

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ

Сарадња Министарства просвете и науке и Министарства омладине и спорта са ГИЗ БОСС, обезбеђује реализацију пројекта Професионална оријентација на преласку у средњу школу за све основне школе у Србији, у периоду од 2011. до 2015. године. Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике на прелазу у средњу школу или у свет рада кроз процесни, динамични, Петофазни модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању.

 

 

 

 

 

 

ОШ ”Јован Шербановић” у Крепољину је прва школа у нашем окружењу која је почела са реализацијом овог пројекта од фебруара 2012. Након тродневне обуке трочлани школски тим за ПО који су чинили: Горан Милинковић(директор школе), Снежана Живковић(професор математике) и Барбара Ивковић(професор историје и координатор тима) је уз сагласност ученика и њихових родитеља почео реализацију овог пројекта у нашој школи. Професионална оријентација је данас део свих школских докумената, укључена је и у Развојни план школе.

 

 

 

 

 

 

 

У овај пројекат су прошле школске године били укључени ученици 8. разреда. Пројекат је реализован кроз 30 радионица у којима су ученици прошли кроз 5 модула овог програма: Самоспознаја, Информисање о занимањима и каријери, Путеви образовања, Реални сусрети и Одлука. У оквиру реалних сусрета нашу школу су посетили експерти из различитих занимања који су ученике упознали са добрим и лошим странама својих занимања и пружили им потребне информације за лакшу одлуку. Представници неколико средњих школа из нашег окружења посетили су нашу школу и ученицима промовисали образовне профиле који постоје у њиховим школама.Ученици су имали прилику да посете одређене установе и предузећа и ближе се упознају са светом занимања,али и да испробају праксу.86% ученика је на крају у анонимној анкети изјавило да им је овај програм био занимљив и користан у избору будућег занимања.

 

 

 

 

 

 

 

Ове школске године школски тим је проширен за још три члана: Микица Петровић(професор биологије), Љубинка Тошић(педагог) и Андријана Голубовић(професор енглеског језика). Реализују се радионице са ученицима 7. и 8. разреда.

 

 

 

 

 

 

Наша школа је покренула иницијатву за формирање Тима за професионалну оријентацију на локалном нивоу. 14.02.2013. године је у нашој школи одржан први састанак Тима за професионалнну оријентацију на територији општине Жагубица. Састанак је отворио председник општине Жагубица мр Саша Огњановић. Састанку су присуствовали представници школа са територије наше општине, представници локалне самоуправе, родитеља, Канцеларије за младе и националне службе за запошљавање. Представљен је акциони план у који су укључени сви капацитети локалног ПО тима. Осим реализације сусрета са експертима и реалних сусрета, као и формирања Каријерног инфо-кутка планирано је прављење листе дефицитарних занимања на територији наше општине. Сложили смо се да је изузетно битно да деца знају које су потребе локалне заједнице за одређеним занимањима.
У априлу је планирано одржавање Сајма образовања у нашој школи. Као иновацију у оквиру овог пројекта планирамо и сусрете са успешним пољопривредницима и обилазак њихових фарми и имања.