Реконструкција крова школе

Ових дана, у Крепољину, завршени су радови на реконструкцији крова и замени кровног покривача старог дела школске зграде. Због дотрајалог кровног покривача, прокишњавале су многе учионице у којима се стварала влага, па је било неопходно санирати оштећења. На апел директора школе Горана Милинковића, локална самоуправа изашла је у сусрет и обезбедила средства у износу од 2.000.000,00 динара за материјал и извођење радова. Крајем јула месеца ове године започети су грађевински радови у извођењу ЗР ,,Кровне конструкције“ из  Пожаревца. Поред замене црепа на крову је урађена и громобранска инсталација.- ,,Распуст је био искоришћен за бројне активности“-каже дир. Милинковић,- ,,Радници школе, домар и ложач, очистили су и окречили кухињу, заменили врата и то на бази добровољног рада без икакве надокнаде, а средства су обезбеђена од рабата за књиге који школа добија сваке године, све то уз сагласност савета родитеља“. За време летњег распуста, такође, окречена је споља и изнутра школа подручног одељења у Крупаји.

Иначе, основна школа ,,Јован Шербановић“ у Крепољину постоји већ 162 године и богата је традицијом и искуством, стручним и младим кадром. Нажалост, број деце из године у годину је све мањи, а 3. септембра у школу ће поћи 247 ученика, од тога у први разред 31 ученик, где су обухваћена и подручна одељења. Школа је опремљена савременим средствим за рад, од изузетог значаја је интерактивна смарт табла која олакшава рад и чини га интересантнијим за децу. Наставни кадар је врло стручан, и поред тога запослени редовно похађају семинаре и стручно се усавршавају. Ове године уз сарадњу са локалном самоуправом, радиће се четворогодишњи развојни план школе, а један од приоритета, како каже дир. школе Горан Милинковић, биће постизање енергетске ефикасности заменом столарије.