Оснивање ученичке задруге

Основачки-акт-Крепољин


Са оснивачке скупштине