Јавне набавке

Конкурсна документација за ЈНМВ ескурзија ученика за 2019/2020 годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Решење о додели уговора

 

Конкурсна документација за ЈНМВ ескурзија ученика за 2018/2019 годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

Јавна набавка намирница за школску кухињу

Позив кухиња

Набавка намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 17/18.

Позив за подношење понуде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка услуге – извођења ђачке екскурзије за школску 2016/2017. годину организовану по партијама

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ

за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности НАБАВКУ ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ЈН МВ  1/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/13

 

Извођење радова на изградњи wc-а и септичке јаме у подручном одељењу у Сигама и wc у подручном одељењу у Близнаку.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ